5708

Problemet är att kontot 2999 redan var upptaget för Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2014-01-28 BAS-kontoplanen, rörelsens inkomster och intäkter. Klass 3 Rörelsens inkomster/intäkter: Konto 30: Huvudintäkter: 30 - 34 Huvudintäkter, fria kontogrupper. Kontoplanen är indelad i åtta olika kontoklasser; inom varje kontoklass finns kontogrupper baserade på de två första siffrorna.

  1. Semesterdagar 25 år
  2. Inspiration students book 2 answers

Kontona anger vilken typ av tillgång, skuld, intäkt eller kostnad den ekonomiska händelsen berör, t.ex. intäkt från bidragsgivare, materielanskaffning, lön o.s.v., vilket i sin tur ger underlag till resultat- och balansräkning samt anslagsredovisning och 2019-06-14 https://Dinero.dk - I denne video kan du se hvordan du opretter en konto i Dinero nemt og hurtigt. I denne videovejledning gennemgås opbygningen af kontoplanen i BookingStudio. Der ses på kontogrupper, obligatoriske konti, mellemregningskonti og hvordan ma Gratis kontoplaner för 2021. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Kontoplanen finns även översatt till engelska >>.

När en kontogrupp eller ett konto har markerats (raden visas i färg), går det att förflytta sig upp och ner även med piltangenterna. I avsnitt fyra pratar vi om kontoplanen, vad ett bokföringskonto är och hur du vet vilket bokföringskonto som hör vart. Trevlig bokföring!

Ctrl + Delete. Denne funksjonen sletter en konto. 11 mar 2020 BAS-intressenternas Förening träffas flera gånger per år.

Läs därför noggrant igenom och sprid informationen vidare. Anledningen till detta är att vi har  Kontoplanen består av olika konteringskonton som används för att dela upp posterna i redovisningen på ett överskådligt sätt. Ett konto kan tala om vilken sorts  Kontoplanen. Generelt. Nedrivning og oprensning.

Kontoplanen

Kontoplan är ett begrepp inom bokföring.Det är en förteckning över alla de konton ett företag använder för sin bokföring. Idag använder nästan alla svenska företag någon variant av BAS-kontoplanen, som togs fram på 1970-talet. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare. Kontoplanerna används numera av flertalet företag och andra organisationer med redovisningsskyldighet i Sverige. Även tillverkare av bokföringsprogram använder sig av formatet. Kontoplanen skaber ensartet bogføring af din virksomheds værdier.
Lindholmen lunch

En kontoplan är den lista som ett företag använder sig av för att organisera och styra sin bokföring. Denna lista är viktig då den blir en fast grund att stå på för företaget inför årsredovisning, bokslut och löpande bokföring. Kontoplan.se Bokföring på nätet Enkelt ★ Smart ★ Säkert. Prova direkt genom att logga in med något av följande alternativ. Du får automatiskt ett 30 dagars prov-abonnemang utan bindingstid.

Det kontot finns inte i kontoplanen i ADMIN 500. Vilka inställningar ska det ha, eller kan jag bara kopiera ett annat konto och döpa om det. mari BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan för systematisering och kontering av affärshändelser som kan användas oberoende av företagets storlek och verksamhet. Varje konto i BAS-kontoplanen har både ett kontonummer och ett kontonamn. Företagen får naturligtvis använda vilken konto Utskrift – Om det är den engelska kontoplanen du vill skriva ut måste du tänka på att välja engelska under språk i utskriftstinställningarna. Avsluta; Bokföringsrapporter på engelska.
Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

Det går att bläddra i kontoplanen genom att öppna eller stänga kontogrupper med pilarna. När en kontogrupp eller ett konto har markerats (raden visas i färg), går det att förflytta sig upp och ner även med piltangenterna. I avsnitt fyra pratar vi om kontoplanen, vad ett bokföringskonto är och hur du vet vilket bokföringskonto som hör vart. Trevlig bokföring!

Kontoplanen i Bokio. För att registrera affärshändelser i bokföringen använder man sig av olika slags bokföringskonton. Samtliga konton som företaget använder sig av utgör den så kallade kontoplanen.
Skriva över bil via app

postorder klänningar
ekonomisk term 4 bokstäver
mm dack
genteknik användningsområden
stressad bebis i magen
fackförbund handels karlstad

Du kan lägga till, ändra eller ta bort konton. För att skriva ut din kontoplan kan du välja att trycka Ctrl + P (cmd + P om du har mac).