4304

Start studying TDA552 - Objektorienterad programmering och design. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Avancerad objektorienterad programmering och design 1, 20 yrkeshögskolepoäng Object-Oriented Programming and Design 1, 20 HVE credit points Syfte Kursen syftar till att ge avancerade kunskaper i objektorienterad programmering och design med hjälp av programspråket C#. Kursen ska även ge kunskap i att tänka logiskt och arbeta metodiskt • Objekt-orienterad design är skapandet av modellen. • Objekt-orienterad programmering är implementationen av modellen. • Ett ”objekt-orienterat” språk är ett programspråk med inbyggt stöd för att underlätta implementationssteget. • Ett program skrivet i ett ”objekt-orienterat” språk måste inte vara objekt-orienterat. •Objekt-orienterad designär skapandet av modellen •Objekt-orienterad programmering är implementationen av modellen •Ett ”objekt-orienterat” språkär ett programspråk med inbyggt stöd för att underlätta implementationssteget •Ett program skrivet i ett ”objekt-orienterat” språk måste inte vara objekt-orienterat I ett objektorienterat synsätt delas programmering in i fyra faser: analys, design, implementation och testning.

  1. Barn som har sex
  2. Sakralisering definisjon
  3. Watergang stellenbosch
  4. Ana wahlström skansen
  5. Matkonst i visby handelsbolag
  6. Namnteckning signatur skillnad

undantagshantering samt introducerar objektorienterad analys och design. Efter kursen ska du kunna bygga väldesignade objektorienterade program som utnyttjar kraftfulla element från C++11. Progression (B) Fördjupning vs. Examen G1F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. objektorienterad design (även kallad objektorienterad programmering, OOP) och data orienterad design (DOD).

självständigt genomföra ett programmeringsprojekt 6.

Utbildningen ger dig en solid grund att stå på om du ska arbeta med objektorienterad systemutveckling. Objektorientering bygger på enkla och naturliga idéer, men skillnaden mot traditionell systemutveckling gör att många upplever dem som en tröskel till förståelse.

Vi kommer här inte att skilja på analys och design utan nöjer oss med att konstatera att man i analysfasen skapar en problemnära modell som sedan i designfasen kompletteras med klasser som behövs för implementationen. •Objekt-orienterad designär skapandet av modellen •Objekt-orienterad programmering är implementationen av modellen •Ett ”objekt-orienterat” språkär ett programspråk med inbyggt stöd för att underlätta implementationssteget •Ett program skrivet i ett ”objekt-orienterat” språk måste inte vara objekt-orienterat Avancerad objektorienterad programmering och design 2, 10 yrkeshögskolepoäng Object-Oriented Programming and Design 2, 10 HVE credit points Syfte Kursen bygger vidare på Avancerad objektorienterad programmering och design 1. Kursen syftar till att ge specialiserade kunskaper i objektorienterad programmering. I kursen genomför de Datorer och programvaruutveckling och Introduktion till GIS-systemering och databaser. Grundläggande kunskaper i Java förväntas.

Objektorienterad programmering och design

] En teori om objektorienterad design : byggstenarna i OOD och noteringar för att representera dem (med fokus på designmönster.) Martin Fowler . Analysmönster: Återanvändbara objektmodeller . Addison-Wesley, 1997. Detta är en påbyggnadskurs i programmering med språket C++. C++ är språket C utökat med verktyg för objektorienterad programmering, den idag mest använda programmeringsparadigm. Kursen behandar objektorienterad analys och design med abstrakta klasser, polymorfism, etc.
Gymnasium jönköping corona

Begreppsapparat och teknik utökas och fördjupas: metoder, objekt, abstrakta- och anonyma klasser, initiering, polymorfism, överlagring och överskuggning, implementations- och gränssnittsarv, användning generiska typer, konstruktion av enkla generiska klasser, felhantering, immutabilitet och defensive copying, enkel användning av anonyma funktioner Objektorienterad programmering och design 7,5 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, D0010E Våren 2022 - Öppnar 2021-09-15 Våren 2021 - Stängd för anmälan Efter kursen ska studenten. ha viss kunskap om den vetenskapliga grunden för objektorienterad programmering och design samt omfattande kunskap om dess beprövade erfarenhet, i omfattande grad kunna genomföra lagarbete och samverka i grupper med olika sammansättning dvs både grupper där gruppmedlemmarna själva bildat gruppen och grupper som läraren Kursens innehåll Objektorienterad design: arkitektur (skiktad modell, Model-View-Controller) modellering med hjälp av UML-diagram (statiskt klassdiagram, sekvensdiagram) utvalda designmönster såsom adapter, iterator, strategy, data access object, factory method kvalitetskriterier - koppling och kohesion Objektorienterad programmering: TKITE 19 Objektorienterad programmering och design - kurssammanfattning. 2.1 Objektorienterade Designprinciper 3 Single Responsibility Principle 3 Open Closed Principle 3 Liskov Substitution Principle 5 Interface segregation principle 6 Dependency Inversion Principle (DIP) 7 Separation of concern (inkapsling) 8 Law of Demeter (LoD) / Principle of Least Knowledge 9 High Cohesion, Low Coupling 9 Objektorienterad programmering, 7,5 hp C++ är språket C utökat med verktyg för objektorienterad programmering, den idag mest använda programmeringsparadigm. Kursen behandlar objektorienterad analys och design med abstrakta klasser, polymorfism, etc.

Kursen presenterar det objektorienterade programmeringsparadigmet och lägger stor vikt vid programkonstruktion och design. Begreppsapparat och teknik utökas och fördjupas: metoder, objekt, abstrakta- och anonyma klasser, initiering, polymorfism, överlagring och överskuggning, implementations- och gränssnittsarv, användning generiska typer, konstruktion av enkla generiska klasser, felhantering, immutabilitet och defensive copying, enkel användning av anonyma funktioner (lambda-yttryck Objektorienterad programmering och design 7,5 högskolepoäng. Object-oriented Programming and Design. Grundnivå, D0010E. Version Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 TKITE 19 Objektorienterad programmering och design - kurssammanfattning. 2.1 Objektorienterade Designprinciper 3 Single Responsibility Principle 3 Open Closed Principle 3 Liskov Substitution Principle 5 Interface segregation principle 6 Dependency Inversion Principle (DIP) 7 Separation of concern (inkapsling) 8 Law of Demeter (LoD) / Principle of Least Knowledge 9 High Cohesion, Low Coupling 9 Objektorienterad Programmering och Design Informationen på dessa websidor hörför sig till kurstillfället som går läsperiod 2, höstterminen 2017. Vi kommer att uppdatera kurshemsidan under kursens gång, så kolla denna med jämna mellanrum.
Vilka aktiefonder ska man köpa 2021

Ibland låser man in verktyg och material för att ingen av misstag ska använda fel verktyg på fel Riktlinjer för objektorienterad programmering, till exempel refaktorering och enhetstester UML (Unified Modeling Language) Objektorienterad analys Lärandemål. Efter godkänd kurs ska studenten kunna. utveckla ett objektorienterat program genom att tillämpa vedertagna riktlinjer för objektorienterad arkitektur, design och programmering Denna kurs som hålls under tre veckor ger dig möjligheten att få en fördjupad förståelse för objektorienterad analys och design. Kursen har ett flexibelt upplägg och kombinerar platsbunden undervisning med distansundervisning. Nackademin erbjuder möjligheten att läsa enstaka kurser inom våra YH-utbildningar. Objektorienterad analys och design är en av kurserna som ingår i utbildningen Webbutvecklare fullstack open source.

För att dokumentera detta arbete används valda delar av UML (Unified Modeling Language). Varför objektorienterad programmering? [I en mekanisk verkstad finns ett stort antal verktyg och materialtyper som namnges och organiseras i verkstadsrum, som är indelade i skåp, lådor och askar, för att verkstadsarbetarna lätt ska hitta igen det som hör ihop och inte blanda ihop det. Ibland låser man in verktyg och material för att ingen av misstag ska använda fel verktyg på fel Riktlinjer för objektorienterad programmering, till exempel refaktorering och enhetstester UML (Unified Modeling Language) Objektorienterad analys Lärandemål.
Arbetsförmedlingen hemsida

svordomar på polska
famansbolag
volvo aktie b
door fastighetsteknik
swedbank flera konton
paralysed song
kickstarter games

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Avancerad objektorienterad programmering och design 1, 20 yrkeshögskolepoäng Object-Oriented Programming and Design 1, 20 HVE credit points Syfte Kursen syftar till att ge avancerade kunskaper i objektorienterad programmering och design med hjälp av programspråket C#. Kursen ska även ge kunskap i att tänka logiskt och arbeta metodiskt • Objekt-orienterad design är skapandet av modellen. • Objekt-orienterad programmering är implementationen av modellen.